top of page

Strategie

Bijgewerkt op: 28 nov. 2022

Strategie is een erg breed begrip maar over het algemeen gaat strategie over wat een bedrijf doet en waar het naartoe wil werken. In het bedrijfsleven bestaan over het algemeen meerdere type strategieën.

We lichten er een paar toe:


De corporate strategie bepaalt de strategische doelen van het algehele bedrijf, of liever gezegd, de samenstelling van activiteiten en omgangs- en organisatievormen van de verschillende initiatieven in de bedrijfsgroep.


Het volgende type strategie, de bedrijfsstrategie, stelt de strategische doelen voor een business unit of onderneming vast.


De functionele strategieën gaan over de strategische doelen om de bedrijfsdoelen te bereiken en om het functionele gebied zelf te blijven ontwikkelen.


Dus als we in bovenstaande uitleg tussen de regels door lezen, kunnen we concluderen dat strategie vooral gaat over wat een bedrijf gaat doen en hoe zij dat gaan doen.


Strategie kent ook meerdere disciplines.

  • Het vormen van strategie

  • Het formuleren van strategie

  • Het plannen van strategie

  • En de executie van strategie

Dit zijn allemaal stappen die je kunt doorlopen om jouw strategie ten uitvoering te brengen en zijn allemaal even belangrijk.Het vormen van strategie

Dit is de fase waarin je een hele uitgebreide analyse doet van je omgeving en van je eigen kracht. De bekendste methode om dit in kaart te brengen is met een SWOT Analyse. Daar kun je een goed overzicht mee maken van hoe de sterkte punten van jouw bedrijf, team of merk zich verhouden tot de minder sterke punten. Maar ook hoe je daarmee kunt inspelen op de kansen in de markt of juist beter met dreigingen kunt omgaan dan jouw concurrent.

Purpose

Je hoort vaak dat strategie begint de visie en missie van een bedrijf maar veel strategen staan hier niet helemaal bij stil. Vooral in de communicatie worden de bedrijfsstrategie achterwege gelaten terwijl dit juist zorgt dat je kunt communiceren waar je echt voor staat. Hier gaat het niet alleen om eventuele reclame uitingen maar ook over de communicatie en aansturing van teams en medewerkers.


Naast de communicatie naar medewerkers is dit ook een veel betere manier om medewerkers te werven en te selecteren. Je ziet bijvoorbeeld vaak dat sollicitatiegesprekken gaan over wat een kandidaat allemaal kan. Terwijl een kandidaat die dezelfde waarden onderschrijft of in dezelfde purpose gelooft, veel harder zou werken.


Daarom raden wij ondernemingen aan om vanuit een purpose te werken en gebruiken wij vaak de Golden circle van Simon Sinek om uit te leggen Simon Sinek is een Engelse management consultant die het boek ‘Start with why’ heeft geschreven. Hij begon zijn carrière bij diverse reclamebureaus in New York en is ook bekend van verschillende TED-talks. Hij wordt regelmatig door gerenommeerde partijen als Microsoft, Dell, de Verenigde Naties en zelfs het Amerikaanse Congres uitgenodigd om hierover te spreken. De Golden Circle is een model uit het boek ‘Start with why’ en beschrijft hoe je als leider mensen kunt inspireren.


Start with whyWhy (waarom)

‘Waarom’ vertegenwoordigd het doel, zoals wat de aanleiding is of wat je drijfveren zijn. Je purpose or raison d'être.

Veel mensen staan onvoldoende stil bij de reden waarom ze bepaalde dingen doen. Met ‘waarom’ wordt bedoeld wat je doelstelling is, je drijfveer of purpose. Waarom bestaat je organisatie en waarom doet het er toe voor anderen?

How (hoe)

In de Golden Circle van Simon Sinek staat ‘hoe’ voor het proces. Het betreft de handelingen die zijn verricht om te (kunnen) realiseren waar ‘waarom’ voor staat.

Hier doelt hij op het onderscheidend vermogen, zoals speciale waardepropositie, bedrijfseigen proces of Unique Selling Proposition.

What (wat)

In de Golden Circle van Simon Sinek staat ‘wat’ voor het resultaat en is de uitkomst van ‘waarom’, oftewel het bewijs.


Inside out vs. Outside in strategie

Redeneer je vanuit de kracht of kerncompetentie van je onderneming en zoek je een product-markt combinatie die daarbij past?

Of bekijk je juist naar de behoefte of de vraag vanuit de markt? In Lean termen ook wel Push (inside out) en Pull (outside in) genoemd.


Focus vs differentiatie

Wat ook een strategisch dilemma blijft, is de vraag of je juist specialist op een bepaald product, proces of doelgroep wordt. Of toch juist de breedte opzoekt door meerdere zaken aan te bieden of meerdere doelgroepen bedient.


Er komt natuurlijk wel meer bij kijken. Maar in de kern gaat het vormen van een strategie over de overwegingen die de transitie van jouw huidige positie in de markt naar de gewenste positie in de markt gaan brengen.

Wil je meer weten over jouw positie in de markt? En wil je hulp en richting krijgen om de sweetspot voor jouw bedrijf op te zoeken? Plan dan een afspraak in.

Het formuleren van de strategie

Hoe weten klanten waar ze jou voor moeten benaderen en hoe train je jouw teams om invulling te geven aan die strategie? Of belangrijker, waar let je op als je mensen aanneemt of partners uitkiest?


Het plannen van strategie

Uitvoeren in stappen en waar denk je aan en wie voert wat uit. Dus ook de operationalisering van de strategie en het bepalen van doelstellingen en Key performance indicators (KPI’s).


De executie van strategie

Een goede strategie die slecht uitgevoerd wordt, geeft een hoge kans van niet-slagen.

Daarom is het belangrijk dat je weet waar je goed in bent, hoe je zaken het beste uit kunt voeren en welke capaciteiten en kwaliteiten je nodig hebt om jouw plannen goed te executeren. Als ondernemer of als marketeer moet je namelijk van alles kunnen en heel veel zelf doen.Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page