top of page

"Effectieve Projectorganisatie: Tien Leerzame Principes voor Succes"

Nu ik terugkijk op mijn vierjarige reis als business consultant voor Novisource binnen de dynamische projectomgeving van ABN AMRO, is het tijd om te reflecteren.

De reeks aan diverse ervaringen en lessen hebben mij veel geleerd en hebben een nog steviger fundament van mijn expertise hebben gevormd. Hierin probeer ik een korte terugblik te werpen op de cruciale momenten en de principes die ik als essentieel beschouw voor succes in de intrigerende wereld van verandermanagement.


Een Veelzijdig Pad

Gedurende deze vier jaar heb ik verschillende petten op gehad, elk bijdragend aan een holistisch begrip van verandermanagement in complexe organisaties binnen een snel veranderende omgeving. Mijn rollen varieerden van inhoudsgerichte functies tot rollen waarin ik teams en individuen heb gefaciliteerd, en uiteindelijk rollen waarin ik vanuit de content veranderingen heb vormgegeven. Door deze uiteenlopende rollen heb ik het voorrecht gehad om bij te dragen aan projecten die de kernstrategie en bankprincipes definiëren.


Ik heb mogen bijdragen aan Gap-analyses om naleving van EBA LOM-richtlijnen, DoD, NPE, ESG-criteria en andere regelgevingsnormen te beoordelen. Deze inzichten hebben geleid tot aanpassingen van het beleid en veranderingen in de customer journey. Ook heb ik samengewerkt aan het verfijnen van credit risk behandelpaden en mechanismen voor klantenbescherming door klantgedrag, onderpandwaarden, financiële prestaties en andere data te analyseren.


Daarnaast heb ik teams gefaciliteerd en gecoacht in het CoE Risk Maatwerkfinancieringen, waardoor een effectieve toepassing van Agile-principes mogelijk werd, samenwerking werd versterkt en strategische afstemming werd bevorderd. Ik heb zelfs bijgedragen aan de implementatie van Advanced Internal Rating Based approach (AIRB) binnen Future Model Landscape (FML), waarbij softwareaanpassingen en modelafstemming werden gerealiseerd.


Mijn bijdragen hebben deze processen gestroomlijnd, zorgden voor betere risicobeoordeling en efficiënte klanteninteractie. Ook ondersteunde ik de introductie van een veranderingsframework waarbij aanpassingen een gestructureerd proces doorliepen, inclusief beleidsintegratie, organisatorische afstemming, procesaanpassing en softwarefacilitering.


Navigeren door Complexiteit: Verworven Inzichten

Het navigeren door het intrigerende landschap van banktransformaties heeft waardevolle principes onthuld die ik als essentieel beschouw voor het sturen van verandering en het bereiken van succes:


  1. Start with “Why”: Een heldere visie en een concreet doel vormen de basis voor intrinsieke motivatie en de grondslag van een effectieve samenwerking. Organisaties met een overtuigende "Why" vinden het gemakkelijker om de strategie effectief te executeren.

  2. Gedeelde Visie en Belang: Wanneer belanghebbenden een gemeenschappelijke visie en belangen delen, bloeit samenwerking op, wat leidt tot coherente inspanningen voor een gemeenschappelijk doel.

  3. Streven naar een adaptieve Cultuur: Een organisatiecultuur die verandering omarmt in plaats van tegenwerkt, is essentieel. Het aanmoedigen van een cultuur van innovatie en continue verbetering drijft relevantie.

  4. Transparantie en Samenwerking: Een open en transparante communicatiecultuur is van onschatbare waarde bij veranderingsinitiatieven. Samenwerking en de bereidheid om kennis te delen, dragen bij aan een soepele uitvoering van veranderingen.

  5. Gestuurde Aanpak: Veranderingsinitiatieven gedijen met een gestructureerde aanpak, waarbij rollen, verantwoordelijkheden en besluitvormingsbevoegdheid duidelijk zijn gedefinieerd over afdelingen heen.

  6. Omarm Documentatie: Documentatie vormt de basis van process maturity, en draagt bij aan communicatie, inwerken van nieuwe en externe medewerkers en adviseurs die veel sneller up to speed zijn en daardoor sneller zelfstandig te werk kunnen. Het vinden van de juiste balans tussen documentatie en agile principes is cruciaal.

  7. Datakwaliteit is Essentieel: De kwaliteit van data heeft direct invloed op het succes van automatisering en betrouwbare besluitvorming. Betrouwbare gegevens zorgen voor de effectiviteit van automatiseringsoplossingen en de nauwkeurigheid van beslissingen.

  8. Metrics voor weloverwogen Keuzes: Begrijpen wanneer en hoe data te gebruiken is cruciaal. weloverwogen beslissingen komen voort uit een duidelijk begrip van de context en doelen achter op data gebaseerde keuzes.

  9. Veranderingsinitiatieven met Structuur: Het initiëren van IT-veranderingen met een gestructureerd proces, van de use case tot communicatie, afstemming, procesaanpassing en uiteindelijke implementatie, zorgt voor een soepele uitrol.

  10. Vertrouwen, Governance en Samenwerking: Het opbouwen van vertrouwen tussen belanghebbenden is een cruciale factor voor het welslagen van veranderingsinspanningen. Een goed gedefinieerde governance-structuur zorgt voor duidelijkheid en bevoegdheid, waardoor beslissingen sneller kunnen worden genomen. Samenwerking tussen verschillende stakeholders, zowel intern als extern, is de sleutel tot het efficiënt beheren van complexiteit.


Het Volgende Hoofdstuk

Nu ben ik meer dan klaar voor nieuwe avonturen. Mijn ervaringen hebben mijn perspectief verfijnd, mijn vaardigheden vergroot en mijn toewijding aan effectief verandermanagement en strategie verdiept. Ik streef ernaar om de kloof te blijven overbruggen tussen complexe belanghebbendenlandschappen, regelgevende vereisten en strategische transformatie. Dit alles draagt uiteindelijk bij aan een toekomst waarin bedrijven naadloos evolueren dankzij innovatie.


Of je nu een organisatie bent die op zoek is naar een onschatbare bron van expertise, of een mede-professional die navigeert door het voortdurend veranderende landschap van Agile-transformatie, ik sta klaar om mijn inzichten en ervaringen met je te delen, samen oplossingen te ontwikkelen en een koers uit te stippelen naar duurzaam succes.


18 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page