top of page

Wat is Agile Scrum?

Bijgewerkt op: 23 aug. 2023

Dus Agile is een mindset of cultuur gebaseerd op 4 waarden en 12 principes. Agile werken kan in verschillende vormen, al wordt Agile vaak verward met het Agile Scrum Framework.
Hoe werkt Scrum?

Scrum gaat er vanuit dat je de toekomst niet kunt voorspellen en het beste kunt beslissen op basis van het weer van gisteren. Zeg maar, op basis van praktijkervaring. Empirisch, dus. Het Scrum Framework is gebouwd om iteratief, dus kortcyclisch, te werken en zo verandering te realiseren. Omdat je snel en vaak deelopleveringen levert, weet je al snel of iets werkt of niet en loop je minder risico.

De belangrijkste pijlers van Scrum zijn: transparantie, inspectie en aanpassing.

  • Transparantie over alles wat belangrijk is voor de voortgang, dus status van werk, frustraties en onduidelijkheden

  • Inspectie van het werk en de samenwerking, door het team en de stakeholders, zoals klanten opdrachtgevers of andere belanghebbenden.

  • Aanpassingen moeten zo snel mogelijk uitgevoerd worden om risico te minimaliseren. Bijvoorbeeld als je iets gemaakt hebt en door een gebruiker hebt laten testen.

Scrum schrijft vier formele events voor. Dat zijn Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective.


Scrum is een term dat uit de sport, rugby komt. Tijdens de scrum wordt in rugby de aanval (of sprint) geïnitieerd.
De rollen van Agile Scrum

De Product Owner

De Product Owner is verantwoordelijk voor het product en beheert de visie op wat er gebouwd moet worden. De Product Owner maakt een backlog (lijst) van alle wensen van de klant (productkenmerken) die ontwikkeld moeten worden om het product relevant te maken en te houden. Dit gebeurt samen met het Scrum Team en de Scrum Master. De Product Owner is de planner en stakeholdermanager.

De Scrum Master

De Scrum Master is verantwoordelijk voor het proces en ondersteunt de Product Owner hierin. Het team wordt ondersteund in het gebruik van het juiste proces. De Scrum Master bewaakt dat de Agile werkwijze zijn onderdelen worden gebruikt. De Scrum Master is vooral bezig met de zelfredzaamheid van het Scrum Team vergroten. Door de samenwerking in het te verbeteren, problemen bloot te leggen en impediments (uitdagingen die de voortgang blokkeren) helpen op te lossen.

Het Scrum Team

De Wat, dat wat er gemaakt moet worden, en het Hoe zijn gescheiden. Het Hoe wordt volledig bepaald door het Scrum Team. Dat betekent dat zij samen moeten werken met de Product Owner om te begrijpen wat de klant wil hebben, zodat zij de beste manier kunnen bedenk om aan die klantwensen te voldoen. Het Scrum Team is zelf-organiserend en multidisciplinair. Deze autonomie betekent dat het team de verantwoordelijkheid heeft de benodigde vaardigheden te leren. Al wordt hierin vaak de steun van andere rollen in organisatie gebruikt..

Sprints

Wanneer het team weet wat de klant nodig heeft of wilt, begint het team met een sprint. Een sprint is een korte ontwikkel cyclus van (meestal) 1 tot 4 weken. Na elke sprint wordt een product opgeleverd dat getoetst kan worden bij de klant. Het voordeel van het werken in sprints is dat er sneller feedback wordt opgehaald, je kunt sneller leren en bijsturen. Daarnaast is het voor het team heel duidelijk wat het gaat opleveren voor die sprint. Omdat er alleen gewerkt wordt aan de backlog items die nodig zijn in de betreffende sprint, voorkom je dat eerst alles wordt uitgewerkt, waarbij je het risico loopt dat je slechts een fractie gebruikt. Ook de klant ziet elke keer het ‘tussenproduct’ en dat levert een meer tevreden klant op.


De driver voor succesvolle Agile teams

Klantfeedback is dus een cruciaal onderdeel van Agile werken. Met de lessen van deze feedback in het achterhoofd kan het team in een volgende sprint wederom een deel van het product opleveren. Zo wordt het product in korte cycli ontwikkeld op basis van feedback van de uiteindelijke gebruiker, met tevreden klanten als eindresultaat.
Misschien helpt dit filmpje
22 weergaven

Komentarze


bottom of page