top of page

Wat is Agile?

Bijgewerkt op: 23 aug. 2023

Agile is een bedrijfsfilosofie dat over wendbaar en flexibel organiseren gaat. Het draait om op basis van feedback snel en vaak waarde voor klanten te leveren. Door korte feedbackloops kunnen hypothesen of deelopleveringen snel getest en gevalideerd worden. Door snel te leren en snel te testen verminder je het risico op verspilling. Gebruikelijk was dat er een uitgebreide planning werd gemaakt, daarna een product wordt gemaakt en dat eindproduct pas getest werd. Hierdoor kwam je er pas laat achter dat iets wel of niet werkt of op de behoeften inspeelt.


Agile is bedacht door softwareontwikkelaars die zich ergerde aan het uitlopen van projecten. Agile bestaat uit vier waarden, twaalf principes die samen input geven voor de organisatiecultuur. Dit hebben zij in het Agile Manifesto vastgelegd.

Agile wordt vaak verward met Agile Scrum, een vorm van Agile werken. Wilt u weten wat Agile Scrum is? kijk dan eens naar de pagina over ScrumHet Agile Manifesto is onder andere geschreven door Jeff Sutherland. Jeff ontdekte het woord Agile in een boek waarin bedrijven beschreven dat ze ten eerste Lean waren, maar Agile waren geworden door klanten direct te betrekken bij productontwikkeling. In Jeff’s woorden: “Agile = Lean + een klant die participeert in het productontwikkelingsproces.” Jeff Sutherland is medegrondlegger van het Scrum framework, dat een methode is om Agile te werken.


Het Agile Manifesto geeft richting aan iedereen die met Agile aan de slag wil. Het manifest bestaat uit 4 waarden en 12 principes.


 1. De klant en de behoefte van de klant heeft de hoogste prioriteit. Dat bereik je door vroeg en continue waarde te leveren

 2. Verwelkom veranderende vraag, zelfs laat in de ontwikkelfase. Agile processen benutten deze verandering voor de concurrentiepositie van de klant (omdat je daar met Agile snel op in kunt spelen).

 3. Release vaak werkende producten, iedere paar weken of maanden, het liefst in een zo kort mogelijk tijdsbestek.

 4. Ontwikkelaars en mensen uit de “business” moeten dagelijks met elkaar samenwerken in multidisciplinaire teams.

 5. Bouw projecten rondom gemotiveerde individuen en geef ze het vertrouwen, de ruimte en support die zij nodig hebben.

 6. De meest efficiënte manier om informatie te verzamelen is door dit face-to-face te doen.

 7. Werkende features en producten zijn de voornaamste meetmethoden om vooruitgang te meten.

 8. Agile processen promoten duurzame ontwikkeling. De sponsors, ontwikkelaars en gebruikers zouden een constante cadans/tempo moeten hebben.

 9. Continue waken voor technische excellentie en goede ontwerpen verghogen de Agility

 10. Niet te veel poespas. Simplicity is essential

 11. The beste ontwerpen en ideeën ontstaan uit zelforganiserende teams

 12. Regelmatig (en continue) reflecteren op hoe je effectiever wordt, en daar je gedrag op aanpassen.De Agile waarden


Individuals and interactions over processes and tools


Mensen en interactie gaan voor processen en tools. De nadruk ligt op teamwerk en productieve communicatie. Dit wil niet zeggen dat processen en tools niet belangrijk zijn, het geeft alleen aan dat tools niet leidend moeten zijn en dus ten dienste staan van het team. Tools zijn namelijk middelen en niet het doel. Het doel staat centraal en door dat voor ogen te houden voorkom je dat er uitspraken als “system says no” of situaties als “de paarse krokodil” te voorkomen.

Het idee achter deze waarde is dat als mensen met elkaar tijd doorbrengen de communicatie veel duidelijker wordt en het team daarmee sneller in kan spelen op veranderingen.

Working software over comprehensive documentation


Deze waarden gaat over het uitproberen ten faveure van eerst een uitgebreid plan of document schrijven over de werking ervan. Bijvoorbeeld een feature in software, hier is het gebruikelijk om uitgebreid in kaart te brengen wat er ontwikkeld wordt en hoe dit gemaakt gaat worden. In plaats daarvan vraagt Agile om een prototype -ook wel minimum viable product (MVP) genoemd- te maken. De documentatie kan achteraf opgesteld worden.

Al je spoedig een werkend product oplevert, wat een prototype kan zijn, kun je direct waardevolle feedback krijgen die op de realiteit is gebaseerd en niet op aannames. Deze feedback verwerkt je dan in de volgende versie. Je vermindert daarmee risico op verspilling van energie. Heel veel energie wordt namelijk vaak vanuit controle gestopt in het voortraject van specificeren: Specificeren wat de klant precies wil. Agile gaat ervan uit dat de klant dat ook niet direct en altijd helemaal weet.

Responding to change over following a plan


Het kunnen inspelen op verandering in plaats van vasthouden aan een vooropgezet plan is waar de vierde waarde over gaat. Hoe vaak worden we niet geconfronteerd met voortschrijdend inzicht? Vanuit de Agile filosofie gaat flexibiliteit en het centraal stellen van de klantbehoefte boven het rigide vasthouden aan een plan. Dit omdat de wereld zo snel veranderd dat wanneer het plan af is veel alweer anders is.

Als je in Agile gelooft, dan geloof je dat verandering welkome feedback is die het product beter maakt.

Customer collaboration over contract negotiation


In samenwerking is er ruimte om op basis van lessen uit het heden in discussie te gaan over het product. Bij onderhandelingen zoekt men de punten op de i die later niet veranderd kunnen worden. Of misschien wel, maar dan tegen hoge kosten.

Die flexibiliteit wordt samen met de klant regelmatig geprioriteerd. Zo doet het team altijd wat op dat moment het meest belangrijk is voor de klant op basis van actuele feedback en marktontwikkelingen. Contractonderhandelingen kunnen een drempel tussen jou en de klant, leverancier of partner creëren die niet bevorderend zijn voor het ontwikkelen van geweldige producten. Daarom is het belangrijk om een relatie op te bouwen waarin stakeholders openlijk met je kunnen communiceren.


22 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page