top of page

De Essentie van Six Sigma: Perfectie in Procesprestatie

In een streven naar optimalisatie en perfectie in procesprestatie staat Six Sigma bovenaan als een krachtige methode. Maar wat is Six Sigma precies? Achter deze term schuilt een benadering die gericht is op het vergroten van efficiëntie en effectiviteit door het verminderen van variatie in processen. In deze blog duiken we dieper in de wereld van Six Sigma, onthullen we de belangrijkste principes en fasen, en onderzoeken we waarom deze methodologie zo cruciaal is voor het bereiken van topresultaten.


Wat is Six Sigma? Verhoging van Rendement en Effectiviteit Six Sigma is een methodologie die zich richt op het vergroten van het rendement en de effectiviteit van een proces, oftewel het juiste doen én de dingen juist doen. Het doel van deze methode is om variatie in processen te verminderen, zodat wordt voldaan aan de specificaties die klanten stellen aan producten of diensten.


Belangrijkste Principes van Six Sigma: Sturend voor Succes

Six Sigma wordt geleid door een reeks kernprincipes die als leidraad fungeren voor succesvolle implementatie:

 1. Begint en eindigt met de klant

 2. Anders bekeken – "elke taak is een proces"

 3. Proces georiënteerd – "beperk de eilandcultuur"

 4. Elimineer defecten – "variatie is de vijand"

 5. Op feiten en data gebaseerde beslissingen – "show me the data"

 6. Financiële resultaten als uitgangspunt


De Six Sigma Methodologie: 5 Fasen van DMAIC

De methodologie van Six Sigma omvat vijf fasen, bekend als de DMAIC-methodologie:

 • D = Definefase (Definiëren): In deze fase wordt het probleem beschreven waaraan wordt gewerkt en wordt de waarde voor het bedrijf vastgesteld. Ook worden de wensen van de klant in kaart gebracht.

 • M = Measurefase (Meten): Hier wordt het proces gemeten en worden basisgegevens verzameld over het proces/product. Bovendien worden verbeterdoelen vastgesteld.

 • A = Analysefase (Analyseren): In deze fase worden de belangrijkste oorzaken van problemen bepaald, namelijk de procesfactoren die de grootste invloed hebben op de procesoutput.

 • I = Improvefase (Verbeteren): Hier worden de beste manieren bepaald om de procesprestatie te verbeteren, en worden deze oplossingen getoetst.

 • C = Controlfase (Beheersen): De beste oplossing wordt geïmplementeerd en het project, evenals nieuwe werkwijzen, worden geborgd en overgedragen.


Waarom Six Sigma?

De term "Six Sigma" komt voort uit de statistiek, waar sigma staat voor standaarddeviatie, de gemiddelde afwijking van het gemiddelde. Een hogere sigma-waarde betekent minder variatie en dus een betere procesprestatie. Six Sigma is niet alleen toepasbaar in de productie-industrie, maar ook in dienstverlening, logistiek, overheid en zorg. Het is een set technieken en hulpmiddelen voor procesverbetering die werd geïntroduceerd door ingenieur Bill Smith bij Motorola in 1980.


Implementatie Rollen: Sleutel tot Succes

Een belangrijke innovatie van Six Sigma betreft de professionalisering van kwaliteitsmanagementfuncties. De methodologie identificeert verschillende rollen die cruciaal zijn voor een succesvolle implementatie:

 • Master Black Belts fungeren als interne coaches voor Six Sigma en helpen bij de consistente toepassing van de methodiek.

 • Black Belts passen Six Sigma-methodologie toe op specifieke projecten en richten zich op projectuitvoering en leiderschap.

 • Green Belts zijn medewerkers die Six Sigma implementeren en ondersteunen onder begeleiding van Black Belts.


Integratie van Lean en Six Sigma: Samen voor Succes

Lean en Six Sigma gaan vaak hand in hand. Beide methoden streven naar het vervullen van de klantwens. De tools van Lean kunnen goed worden gebruikt in combinatie met de Six Sigma-methodologie, waardoor deze methoden elkaar aanvullen.


Conclusie:

Six Sigma, een methodologie voor het verminderen van variatie en het vergroten van procesprestatie, speelt een cruciale rol in het bereiken van efficiency en effectiviteit. De methodologie omvat belangrijke principes en fasen, waaronder DMAIC, die organisaties helpen om consistente resultaten te behalen en klantverwachtingen te overtreffen. Door Six Sigma te omarmen en te integreren, kun je streven naar procesperfectie en duurzaam succes in elke branche.

23 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page